Súbory na stiahnutie

 

      • VŠEOBECNÉ:       

Žiadosť o prijatie do MŠ – 2024

Vyhlásenie – 2% z daní                                                                                                                                                   
Predprimárne_vzdelávanie ,oznam_pre_rodičov_(1) (3)

Linky-pomoci-BA

————————————————–


  • DOKUMENTY POTREBNÉ K NÁSTUPU DO MŠ:

Bezpríznakovosť-vyhlásenie o zdr.stave
Dotazník údajov o dieťati vstupujúcom do materskej školy
Splnomocnenie
Súhlas zákonného zástupcu
Povinnosť o informovaní o zmenách v zdr.stave
Zápisný lístok do zariadenia školského stravovania počas dochádzky dieťaťa do MŠ
Čo by malo vedieť 3 ročné dieťa