Súbory na stiahnutie

 

    • VŠEOBECNÉ:                             

Žiadosť o prijatie do MŠ – 2023                                                                                                                                    

Predprimárne_vzdelávanie ,oznam_pre_rodičov_(1) (3)
Linky-pomoci-BA
Gelnicka_vyhlasenie o poukazani podielu na rok 2022

————————————————–


  • DOKUMENTY POTREBNÉ K NÁSTUPU DO MŠ:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Čestné prehlásenie o zdravotnom stave
Dotazník údajov o dieťati vstupujúcom do materskej školy
Splnomocnenie
Súhlas zákonného zástupcu
Povinnosť o informovaní o zmenách v zdr.stave
Zápisný lístok do zariadenia školského stravovania počas dochádzky dieťaťa do MŠ

 

Čo by malo vedieť 3 ročné dieťa