Projekty

 

Projekt HRÁME SA A UČÍME S INTERAKTÍVNOU TABUĽOU

Naše Rodičovské združenie pri Materskej škole sa zapojilo do grantovej výzvy MČ Bratislava – Rača  s projektom Hráme sa a učíme s interaktívnou tabuľou, v ktorej sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 900 € na nákup interaktívnej tabule s príslušenstvom. Deti z Delfínovej triedy sa tak môžu tešiť na novučičkú interaktívnu tabuľu, ktorú budú od septembra plnohodnotne využívať. Projekt vznikol v spolupráci s Rodičovským združením ako reakcia na povinné predškolské vzdelávanie, a s tým súvisiace aj potrebné zvyšovanie kvality učebného materiálu.

Ďakujeme  Rodičovskému združeniu a MČ Bratislava – Rača za poskytnutie dotácie.

Vaše deti.