Spolupráca

S našou materskou školou spolupracujú nasledovné inštitúcie a školy:

Centrum pedagogicko- psychologickej poradenstva a prevencie, Bratislava 3
Billingvi
Plavecká akadémia
Základná škola Tbiliská 4 v Bratislave
Základná škola Jána de La Salle na Čachtickej 14 v Bratislave