Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Gelnická 34 v Bratislave:

Predseda: Ing. Katarína Siebenstich

Do fondu Rodičovského združenia pri Materskej škole Gelnická 34 v Bratislave prispievajú zákonní zástupcovia za dieťa na účet do Slovenskej sporiteľne:
SK 37 0900 0000 0001 7372 5464
50,00 € za dieťa od 3 do 5 rokov dva krát do roka (do 31. 10. a 28. 02.)
60,00 € za dieťa od 5 rokov (predškoláka) dva krát do roka (do 31.10. a 28. 02.)