Školská rada

Školská rada pri Materskej škole Gelnická 34 v Bratislave

Predseda:  
Zuzana Kainová

Členovia:
Jitka Vaňková
JUDr.Marian Vulgan