Školská rada

Školská rada pri Materskej škole Gelnická 34 v Bratislave

Predseda:  
Zuzana Kainová

Členovia:

Za rodičov: Ing. Katarína Siebenstich, Zuzana Kováčová PharmDr., Mgr.Erika Páričková

Za poslancov: Ing.Milada Dobrotková, Ing.Júlia Štefanidesová, Mgr.Monika Luknárová

Za MšJitka Vaňková, Jana Bognárová