Kolektív- triedy

Riaditeľka: Dobroslava Luknárová
Zástupkyňa: Mgr. Viera Pilková

Počet pedagogických zamestnancov: 12

Triedy:

V pavilóne A sú triedy:

A- Lienky-3ročné deti

B-Žabky-3-3,5 ročné deti

C-Krtkovia-4 ročné deti

D-Motýle-4-6 ročné deti

Pavilón B:

E- Sovy-5-6 ročné deti

F-Delfíny-5-6 ročné deti

Prevádzkoví zamestnanci:

Počet prevádzkových zamestnancov: 4

Zamestnanci zariadenia školského stravovania:
Vedúca ZŠS: Jana Bognárová

Počet zamestnancov ZŠS: 4