Verejné obstarávanie

Výzvy v roku 2014

V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zmena č. 95/ 2013 Z.z. s účinnosťou od 1. júla 2013 zverejňujeme:

1. Výzva č. 1/2014 na dodávanie potravín
2. Výzva č. 2/2014 na dodávanie potravín
3.Výzva č. 3/2014 na dodanie nábytku