Dokumenty

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.5_2021 o poplatkoch v školách a ŠZ
Plán práce 2021–2022
Školsky poriadok 2021-2022
Správa o hospodárení za rok 2020
Správa výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021
Prevádzkový p. -dodatok 1 k 1.6.2020 (1)

 

——————————————————————————————————————————–

 

PROJEKTY

 

 

 Projekt  Hráme sa a učíme s interaktívnou tabuľou

Naše Rodičovské združenie pri Materskej škole sa zapojilo do grantovej výzvy MČ Bratislava – Rača  s projektom Hráme sa a učíme s interaktívnou tabuľou, v ktorej sa nám podarilo získať dotáciu vo výške 900 € na nákup interaktívnej tabule s príslušenstvom. Deti z Delfínovej triedy sa tak môžu tešiť na novučičkú interaktívnu tabuľu, ktorú budú od septembra plnohodnotne využívať. Projekt vznikol v spolupráci s Rodičovským združením ako reakcia na povinné predškolské vzdelávanie, a s tým súvisiace aj potrebné zvyšovanie kvality učebného materiálu.

Ďakujeme  Rodičovskému združeniu a MČ Bratislava – Rača za poskytnutie dotácie.