Spolupráca

S našou materskou školou spolupracujú nasledovné inštitúcie a školy:

Centrum pedagogicko- psychologickej poradenstva a prevencie, Bratislava 3
Centrum voľného času, Hlinická 3 v Bratislave
Billingvi
Plavecká akadémia
Základná školá Tbiliská 4 v Bratislave
Základná škola Jána de La Salle na Čachtickej 14 v Bratislave