Školská rada

Školská rada pri Materskej škole Gelnická 34 v Bratislave

Predseda:  
Zuzana Kainová

Členovia:
Jitka Vaňková
JUDr. Juraj Madzin
Ing. Katarína Siebenstich
Mgr.Oľga Kudláčová
Mgr.Beáta Bešková
JUDr.Marian Vulgan