Školská rada

Školská rada pri Materskej škole Gelnická 34 v Bratislave

Predseda:  
Zuzana Kainová

Členovia:
Jitka Vaňková
Lenka Farkašovská
Mgr. Rastislav Žitný
Mgr. Oľga Kudláč
Mgr. Beáta Bešková
JUDr. Juraj Madzin
Ing. Rudolf Ivičič
Ing. Katarína Siebenstich
Ing. Martina Svoreňová