Rodičovské združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole Gelnická 34 v Bratislave

Predseda: Ing. Katarína Siebenstich

Členovia:
Mgr. Oľga Kudláčová
Martina Dobrotová
Mgr. Zuzana Kačanová
Ing. Martina Svoreňová