Kolektív

Pedagogickí zamestnanci:
Riaditeľka: Dobroslava Luknárová
Zástupkyňa: Mgr. Viera Pilková

Počet pedagogických zamestnancov: 12

Prevádzkoví zamestnanci:

Počet prevádzkových zamestnancov: 4

Zamestnanci zariadenia školského stravovania:
Vedúca ZŠS: Jana Bognárová

Počet zamestnancov ZŠS: 4