AKTUALITY


 

Dôležitý oznam!

Havária v materskej škole je odstránená, od stredy 23.09. 2020  je MŠ znova v prevádzke!

————————————————————————————————–

Vážení rodičia!

Oznamujeme Vám, že naša materská škola

bude zatvorená do odvolania

od utorka 22.09.2020
z dôvodu havárie na teplovodnom potrubí.

Informácie o opätovnom otvorení uverejníme na našej

webovej stránke.
www.msgelnicka.sk

———————————————————————————————–

Vázení rodičia,

triedne rodičovské združenie pre A triedu-LIENKY sa uskutoční 17.9. (štvrtok) o 16.30h. na školskom dvore. Prosíme Vás o účasť bez detí. Ďakujeme.

Zároveň Vám oznamujeme, že ostatné triedy nebudú mať RZ a taktiež sa neuskutoční ani plenárna schôdza RZ. Všetky potrebné informácie Vám poskytneme prostredníctvom násteniek. Žiadame Vás, aby ste u triednych učiteliek následne svojim podpisom potvrdili, že  informácie beriete na vedomie. Ďakujeme za spoluprácu.

—————————————————————————————————-

Vážení rodičia, milé deti

prázdniny sa nám pomaly končia a 2.9. 2020 nám začne nový školský rok. My sa už veľmi tešíme  na Vaše deti a ich  zážitky a naše malé LIENKY čakáme s láskou a trpezlivosťou. Prajeme Vám veľa pekných chvíľ v novom školskom roku!

Kolektív MŠ

——————————————————————————————————

OZNAM

Prevádzka MŠ bude od 2.9.2020 od 7.00 do 17.00 .

Príchod ráno je možný do 8.00h. , potom sa vchod do  MŠ zamkne! Príchod po tejto hodine je možný len zo závažných, vopred oznámených dôvodov osobne alebo telefonicky do 7.50h.

Dieťa treba prevziať najneskôr 16.50 a opustiť budovu aj dvor MŠ!

Prosíme Vás o dodržiavanie hygienických opatrení:

-príchod s rúškom- dospelí

-dezinfekcia rúk

-odovzdanie dotazníka a vyhlásenie 

 

————————————————————————————————-

Prajeme všetkým deťom a rodičom krásne leto, veľa oddychu, zážitkov a veľa krásnych spoločných chvíľ. Tešíme sa na Vás opäť v septembri.

——————————————————————————————-

ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

sa uskutoční v MŠ:

pre SOVIČKY v stredu 24.6. 2020

pre DELFÍNY vo štvrtok 25.6. 2020 od 15.00 – 16.00 hod.

v ich pôvodných triedach. Žiadame rodičov detí, ktoré  v tomto období  nenavštevujú  MŠ, aby deti na túto rozlúčku doviedli s rúškom a s prezúvkami. Stretnutie sa uskutoční bez účasti rodičov a deti treba vyzdvihnúť o 16.00 hod.

Tešíme sa na Vás!

––––––––––––––——––––––––––––––––—-––—-––––––––-

Na základe odporúčaných opatrení, z organizačných dôvodov a podmienok
školy od 15.6.2020 v našej materskej škole otvoríme 4 triedy s celkovým
počtom 80 detí. Nastúpiť môžu deti zákonných zástupcov, ktorí vyjadrili
záujem v predbežnej prihláške podanej koncom mája 2020 a budú oslovení
vedením školy.
Pri nástupe musia zákonní zástupcovia doložiť záväznú prihlášku a vyhlásenie
o zdravotnom stave dieťaťa (v súboroch na stiahnutie).
Bližšie informácie a  pokyny k nástupu do MŠ od 15.6.2020 nájdete v Súboroch na stiahnutie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Všetkým deťom prajeme, aby boli nielen na Deň detí, ale po všetky dni šťastné, usmiate a milované. Prajeme im čím skorší návrat medzi kamarátov a naďalej veľa krásnych zážitkov s rodičmi!

————————————————————————————————————

Vážení rodičia!
V časti  „Súbory na stiahnutie“ sú pre písomne prihlásené deti a ich rodičov Pokyny k nástupu od 1.6.2020 a sú záväzné pre deti, rodičov a zamestnancov MŠ.

——————————————————————————————————————

Vážení rodičia!

Do piatka 22.5.2020 do 9,00 hod ste mali možnosť podať si predbežnú žiadosť do MŠ s nástupom od 1.6.2020. Bohužiaľ, našli sme žiadosti po tomto termíne a tie sme už nevedeli zaradiť, ani rodičom zatelefonovať. Oslovíme ich v pondelok.

V piatok 22.5.2020 sme urobili výber detí podľa kritérií daných zriaďovateľom. Telefonicky sme informovali rodičov o neprijatí ich dieťaťa od 1.6.2020.
Ak nepatríte k tejto skupine rodičov, znamená to, že vaše dieťa, na základe predbežnej písomnej žiadosti (mailom alebo fyzicky), bolo prijaté a môže do MŠ nastúpiť. V pondelok si môžete túto informáciu telefonicky overiť.

V tlačivách na stiahnutie nájdete:
1.Záväznú prihlášku od 1.6.2020…, 2. Vyhlásenie – koronavírus a 3 . Prehlásenie (denné) – koronavírus.
Všetky tri tlačivá treba vypísané priniesť do MŠ v deň nástupu.
Prihlásené deti budú automaticky prihlásené na stravu. V prípade, že dieťa nepríde, najneskôr do 8,00 hod., ho treba telefonicky odhlásiť.

Pre rodičov, ktorých deti nebudeme môcť prijať, pripravíme potvrdenie pre zamestnávateľa, že dieťa nemôže byť umiestnené v MŠ.

 

—————————————————————————————-
Vážení rodičia! 
Od 1.6.2020 budeme otvárať prevádzku materskej školy.  V prípade Vášho záujmu je potrebné, aby ste vyplnili tlačivo “ Predbežný záujem o MŠ počas koronavírusu“ , ktoré po vyplnení a podpísaní zašlete na adresu msgelnicka@centrum.sk, alebo ho vložíte  do poštovej schránky najneskôr do piatka  22.mája 2020 do 9,00 hod. 
Tlačivo nájdete v priečinku „Tlačivá na stiahnutie“, alebo si ho  môžete prevziať v MŠ vo štvrtok od 8.00 do 15.00 hod.
V prípade vyššieho počtu záujemcov budeme pri výbere postupovať podľa kritérií daných zriaďovateľom.
Vedenie MŠ

—-–––––—-––––––––––––—-––––––––––––––––––––––––––––––––-

Vážení rodičia, pre osobné veci svojich detí si môžete prísť dňa 27. 4.2020  – v pondelok  od  14,00- 17.00 hod.

——————————————————————————————————————

                     Linky prvej pomoci  nájdete v sekcii tlačivá na stiahnutie

———————————————————————————————-

  2% z daní!

Rodičia, ktorí sú ochotní darovať našej MŠ 2% z daní, prosíme, aby vyplnené tlačivá dávali do bielej schránky  pri malej bráne do 28. 04. 2020. Brána bude uzavretá len hasprou hore.

——————————————————————————————————

Žiadame rodičov, aby zatiaľ neuhrádzali platby „školné“ 23,99 € a „stravné“ 36,80 € a predškoláci 12,80 € na mesiac apríl 2020. Ďakujeme!

————————————————————————————-

OZNAM!

 Materská škola bude od 30.03.2020 zatvorená až do odvolania.

————————————————————————————–

Žiadosti do materskej školy budeme prijímať na mailovej adrese msgelnicka@centrum.sk, poštou, alebo vložením do poštovej schránky na adrese Materská škola Gelnická 34, 831 06 Bratislava do 31.5. 2020. 

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje potvrdenie o zdravotnom stave dieťa.

 

Prikladáme aj oznam zo  ZŠ Tbiliská:

 Vážení rodičia budúcich prvákov, vzhľadom na súčasnú situáciu, spojenú s opatreniami súvisiacimi s ochorením Covid-19, bude zápis do prvého ročníka na našu školu prebiehať výlučne elektronickou formou.
Prihlášku na zápis do 1. ročníka 2020/2021, ako i odklad povinnej školskej dochádzky nájdete na: https://moja.skolanawebe.sk/skola/tbiliska/prihlaska_zs

—————————————————————————————————–

Vážení rodičia,

námety na prácu s deťmi v domácom prostredí, prípadne najnovšie informácie z oblasti školstva nájdete na stránkach:
https://www.ucimesanadialku.sk/  a skvelé námety, pracovné listy sú aj na moj.kozmix.sk( Kompletný obsah portálu Kozmix je dostupný zadarmo pre všetkých až do 15. 4. 2020) a taktiež dávame do pozornosti stránku  www.abcskolka.sk.

—————————————————————————————————-

OZNAM-Spoločné stretnutie so starostom pre rodičov budúcich prvákov

SKonica Min20031809100

 

————————————————————————————————————-

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 vydal hlavný hygienik Úradu verejného zdravotníctva tieto dve rozhodnutia – verejné vyhlášky:

 

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

 

—————————————————————————————————————————————-

Žiadame  rodičov o  bezodkladnú  informáciu prostredníctvom mailovej adresy msgelnicka@centrum.sk o prepuknutí ochorenia COVID-19 u   vašich detí a ostatných rodinných príslušníkov. Ďakujeme.

———————————————————————————————————————

Oznam! Oznam! Oznam!
V súvislosti so šírením koronavírusu a v zmysle Usmernenia Ministerstva
školstva… žiadame rodičov:
1. Aby neprivádzali do MŠ deti s príznakmi respiračného ochorenia,
2. V prípade, že sa rodičia, deti, alebo rodinní príslušníci vrátili z oblastí, kde
sa potvrdil výskyt koronavírusu, zostali deti doma v najbližších 14 dňoch
od návratu a rodičia im kontrolovali zdravotný stav,
3. Aby si deti pred vstupom do triedy umyli ruky mydlom najmenej 20
sekúnd pod tečúcou vodou,
4. Naučili svoje deti, aby si pri kašlaní zakryli ústa a nos jednorazovou
vreckovkou a následne ju zahodili do koša.

Pani učiteľky budú vykonávať ranný filter u detí (meranie teploty, celkový zdravotný stav dieťaťa)
Kontakt: Regionálny úrad verejného zdravotníctva v BA – 0917 426 075

————————————————————————————————————————-

 

Dňa 18. 3. 2020 deti poteší rozprávka  O lúke a motýľovi. 

————————————————————————————————————————

 Dňa 5. 3. -štvrtok nás navštívi divadlo Zo šuflíka s rozprávkou Kocúr a pyšná hviezda.

———————————————————————————————————————-

OZNAM
Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2019/2020 si môžu zákonní zástupcovia podať v dňoch
od pondelka 4. 5. 2020 do stredy 6. 5.2020
v čase od 7,00 do 16,00 hod.
Zákonný zástupca predloží:
1. písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
2. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
3. Rodný list dieťaťa, občiansky preukaz len na overenie údajov.
4. V prípade prechodného bydliska, potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Rača.
Prevzatie žiadostí a overenie údajov zabezpečia zamestnanci Materskej školy.

Podmienky prijatia detí do materskej školy: § 3 vyhl. č.306/2008 Z.z., vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 308/2009 Z.z.
1. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
2. Dieťa má v MŠ staršieho súrodenca,
3. Sociálne znevýhodnené prostredie dieťaťa – potrebné predložiť z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tejto skutočnosti,
4. Dieťa mladšie ako tri roky alebo dieťa s bydliskom mimo MČ Bratislava Rača môže byť prijaté v prípade voľnej kapacity MŠ.

—————————————————————————————————————————

DÔLEŽITÝ OZNAM!

Počas jarných prázdnin od 17.2. do 21.2. 2020 bude naša MŠ mimo prevádzky. Pre celú Mestskú časť Bratislava- Rača bude otvorená iba Materská škola Plickova 16.

———————————————————————————————————————

Dňa 3.3 2020 sa deti z E a F triedy (sovičky a delfíniky) zúčastnia otvorenej hodiny v ZŠ Tbiliská.

————————————————————————————————————————-

V dňoch 25 ,26, a 27. febr. sa uskutočnia pre predškolákov testy školskej zrelosti.

—————————————————————————————————————————

Pre prihlásených predškolákov organizujeme kurz korčuľovania. Prebiehať bude v dňoch od 5.2. – 25.2. 2020 (10 hodín).

————————————————————————————————————————————–

Dňa 30.01. 2020 – vo štvrtok  bude v doobedňajších hodinách KARNEVAL.

——————————————————————————————————————–

V dňoch od 23. 12. 2019 do 3.1. 2020 bude MŠ ZATVORENÁ. Po vianočných prázdninách a sviatkoch otvárame MŠ v utorok 07.01. 2020!

——————————————————————————————————————

Od 15.12.2019 do 1.1. 2020 budeme mať účet SK11 0200 0000 0016 3560 6959 (na ktorý sa uhrádza školné) ZABLOKOVANÝ. Prosíme Vás, aby ste v uvedenom termíne poplatok 23,99€ neuhrádzali.

—————————————————————————————–

 

Srdečne Vás pozývame na VIANOČNÉ BESIEDKY, ktoré sa budú konať v nasledujúcich termínoch- o 16. 00h.:

17.12.- UTOROK- triedy B, D, F      18.12. -STREDU- triedy A, C, E

————————————————————————

 

Dňa  11.12. nás poteší predstavenie MRÁZIK.

————————————————————————————

 

Dňa 9.12. 2019 k nám  zavíta Mikuláš a poteší všetky dobré deti. Program začína o 10.30 hod. a je len pre tie deti, ktoré navštevujú našu MŠ.

——————————————————————————————-

Dňa 6.12. 2019 nám vytvorí sviatočnú náladu PREDVIANOČNÝ KONCERT.

———————————————————————————————–

Dňa 15.11. 2019 sa uskutoční pre predškolákov CHEMICKÁ SHOW.

————————————————————————————————-

Dňa 8.11. 2019 nás poteší SFÉRICKÉ KINO.

———————————————————————————

Dňa 5.10.2019 k nám zavíta DIVADLO TEATRO s predstavením Stolček prestri sa!

————————————————————————————————-

Dňa 24. 10. poteší deti predstavenie Škaredé káčatko.

——————————————————————————————————

Dňa 23.10.2019 sa uskutoční fotografovanie detí s vianočnou tematikou. Fotenie je len pre tie deti, ktoré navštevujú našu MŠ!

—————————————————————————————————–

 

Pozývame Vás na jesenné dielničky, ktoré sa budú konať dňa 22.10. od 15.00 do 16.45. hod. v jedálni. Spoločne budeme tvoriť rôzne jesenné dekorácie, preto Vás prosíme aj o pomoc pri zabezpečení materiálu- tekvičky, žalude, konáriky a iné plody jesene…Tešíme sa na Vás!

 

 

—————————————————————————————

Predškolákov navštívia v dňoch 22.10. 2019 a 4.11. 2019 MEDICI, ktorí deťom zábavnou formou priblížia ľudské telo.

——————————————————————————————————

Dňa 10.10. 2019 pôjdu deti z E a F triedy na exkurziu do ovocných sadov v Dunajskej Lužnej.

—————————————————————————————————–

 

V dňoch 23.9. – 14.10.2019 prebieha kurz plávania pre prihlásené deti z E a F triedy vždy v pondelok, stredu a piatok. Poprosíme v týchto dňoch doviesť deti do MŠ do 7.30 hod. Ďakujeme.

————————————————————————————-

Dňa 19.9.2019  o 9.15 hod. k nám zavítajú sokoliari.

——————————————————————————————————–

 

 

Dňa 16.9. 2019 deti poteší divadelné predstavenie MEDOVNÍKOVÝ DOMČEK v podaní Stražanovcov.

 

—————————————————————————————————

 

Srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu RZ dňa 11.9.2019 o 16.00 hod. do telocvične v pavilóne A  a následne sa uskutočnia triedne rodičovské združenia.  

 

—————————————————————————————————-

 

Po letných prázdninách Vás srdečne vítame v našej materskej škole a želáme Vám veľa pekných chvíľ v novom školskom roku 2019/2020, ktorý začína 2. septembra. Tešíme sa na Vaše deti a ich dovolenkové zážitky, a deti, ktoré k nám nastúpia prvý krát čakáme s láskou a trpezlivosťou.

 

—————————————————————————————-

 

Milí rodičia a priatelia našej MŠ,

školský rok sa končí a my sa Vám chceme poďakovať za spoluprácu a zaželať Vám krásne leto plné oddychu, pohody a spoločných chvíľ s Vašimi deťmi. Tešíme sa na Vás v septembri!

—————————————————————————————————–

Dňa 18.6. 2019 bude divadelné predstavenie Kačky rapotačky.

————————————————————————————————-

Dňa 13. 6. 2019 poteší deti predstavenie RYTIER GASKON.

 

———————————————————————————————————-

 

Dôležitý oznam!

V čase letných prázdnin bude naša MŠ otvorená od 1.7. do 26.7. 2019. Od 27. júla bude v prevádzke náhradná MŠ Tbiliská.

Od 29.8. 2019 do 30. 8. 2019 budú všetky MŠ v Rači zatvorené!

 

—————————————————————————————-

 

Dňa 31.5. 2019 pri príležitosti MDD sa uskutoční na školskom dvore  športové dopoludnie. Poprosíme deti obliecť do pohodlného, športového odevu a obuvi. Ďakujeme!

 

——————————————————————————————————

Dňa 22.5. 2019 deti poteší koncert EZOPOVE PIESNE.

 

—————————————————————————————————————————

 

Dňa 21. 5. 2019 sa uskutoční pre predškolákov ,,CHEMICKÁ SHOW“.

 

——————————————————————————————————————————-

Deti z A a B triedy pôjdu na vychádzku do okolia Rače.  Termíny a bližšie informácie nájdete na nástenkách.

——————————————————————————————————————————————

 

 

 

Srdečne Vás pozývame na besiedky ku dňu matiek, ktoré sa budú konať v nasledujúcich termínoch:

A trieda- Lienky: 15.5 2019 o 16.00 hod.

B trieda- Žabky: 15.5. 2019 o 16.00

C trieda- Krtkovia: 22.5. 2019 o 16.00

D trieda- Motýliky: 7.5. 2019 o 16.00

 

————————————————————————————————————-

 

 

Deti z C a D triedy pôjdu 7. 5. 2019 na výlet do Smoleníc do VČELÁRSKEJ ZÁHRADY. Bližšie informácie nájdete na nástenkách.

——————————————————————————————————————-

 

Deti z E a F triedy navštívili v dňoch 17.4. a 24. 4. 2019 ambulanciu p. zubárky- MUDr. Prasličkovej.

 

—————————————————————————————————————————-

 


Dňa 26. 4. 2019  a 29.4. 2019 pôjdu triedy E a F na výlet na Zochovu chatu a do hvezdárne. Bližšie informácie budú vyvesené na nástenkách.

 

—————————————————————————————————————————–

 

Dňa 16.4. 2019 bude rozprávka Aladinova čarovná lampa v podaní Stražanovcov.

——————————————————————————————————————————–

 

 

Pozvánka na jarnú brigádu

Srdečne Vás pozývame na brigádu dňa 6. 4. 2019- v sobotu o 9.00 hod. Spoločnými silami skrášlime školský dvor, pozbierame staré lístie, vyčistíme pieskoviská. Vopred ďakujeme všetkým zúčastneným!

 

——————————————————————————————————————————————–

 

 

Dňa 2. 4. 2019 nás poteší kúzelník.

———————————————————————————————————————————————-

Pre predškolákov pripravujeme v dňoch 15.,22., a 29.3. 2019 stretnutie s medikmi. Zábavnou formou priblížia deťom ĽUDSKÉ TELO.

———————————————————————————————————————————


Predškoláci z našej Mš navštívili 4. a 5.3. základnú školu Tbiliskú a 8.3. základnú školu de La Salle.

————————————————————————————————————————————–


 

 

 

 

14.3. 2019 nás poteší Sférické kino.

———————————————————————————————————————

 

 

 

 

7.3. 2019 nás navštívi Teatro Neline s rozprávkou O lúke,  motýľovi a kvetinovej víle.

———————————————————————————————–


 

6.3.2019 do Mš zavíta Kúzelník Ivan.

 

 ———————————————————————————————————————————–

Žiadosti do Materskej školy k školskému roku 2019/2020 budeme prijímať od stredy 20.04.2019 do piatka 26.04.2019 vrátane. 

 

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia povinne predložia:

1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave od pediatra.

2. Občiansky preukaz zákonného zástupcu

3. Rodný list k nahliadnutiu

4. V prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom bydlisku

 

————————————————————————————————————————-

Počas jarných prázdnin 25.2.2019 – 02.03.2019 bude naša MŠ zatvorená.

 

————————————————————————————————————————–

Rodičovské združenie pre D triedu- Motýliky sa uskutoční 6.2. 2019  (stredu) o 16,00 hod. Ďakujeme.

 

——————————————————————————————————————-

 

V mesiacoch február a marec sa uskutočnia  testy školskej zrelosti pre  ,,predškolákov“. Presné termíny nájdete na nástenkách v MŠ.

———————————————————————————————————–

Vážení rodičia,

pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré budú prebiehať v nasledujúcich termínoch: 

A- Lienky: 4.2. 2019- Pondelok o 16.00

B- Žabky: 28.1. 2019 -Pondelok o 16.00

C- Krtkovia:  12.2. 2019 -Utorok o 16.00

D- Motýliky: 29.1. 2019- Utorok o 16.00- ZRUŠENÉ pre vysokú chorobnosť v triede!!!!!

E- Sovičky: 29.1. 2019- Utorok o 16.00

F- Delfíniky: 24.1. 2019- Štvrtok o 16.00

Ďakujeme.

————————————————————————————————————————–

Dňa 30.01.2019 sa v dopoludňajších hodinách uskutoční v našej MŠ karneval.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Pre „predškolákov“ organizujeme kurz korčuľovania od 6.2.-19.2. 2019.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

V dňoch 14. a 15. januára sa uskutoční logopedické vyšetrenie „predškolákov“ logopédom z CPPPaP.
K vyšetreniu je potrebný písomný súhlas zákonných zástupcov.
Tlačivo je u tr. učiteliek.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Naša MŠ bude počas vianočných prázdnin- od 24.12. 2018 do 6.1. 2019 ZATVORENÁ. Do MŠ sa nastupuje  po sviatkoch 7.1.2019.

Prajeme všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov , veľa pokoja, lásky, oddychu a pohody s Vašimi blízkymi. Tešíme sa na Vás aj v roku 2019.


 

 

Od januára 2019 očakávame zmeny v platbách za stravu v ZŠS pre ,,predškolákov“. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste poplatok 32,80 € za stravu na január 2019 neuhrádzali  v mesiaci december 2018. Bližšie informácie Vám poskytneme po prijatí legislatívnej normy. Ďakujeme

——————————————————————————————————————————

 

 

Dôležitý oznam!!!

Od piatka 14.12.2018 do 31.12.2018 bude účet SK 11 0200 0000 0016 3560 6959- na ktorý uhrádzate poplatok školné ZABLOKOVANÝ!


 

18.12. 2018 – v utorok bude pre deti posedenie pri stromčeku- rozdáme darčeky od Ježiška.

—————————————————————————————————————————-

 

Srdečne Vás pozývame na vianočné besiedky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11.12.2018- triedy A( lienky), C(krtkovia) a E(sovičky) a 12.12.2018- triedy B(žabky), D(motýliky) a F(delfíniky) so začiatkom o 16.00h. Tešíme sa na Vás!


 

 


          Pre dobré detičky nám 04.12.2018 v dopoludňajších hodinách 

       do Materskej školy prinesie Mikuláš darčeky.

 

 


—————————————————————–

 

 


Dňa 23.11.2018 bude fotografovanie vopred prihlásených detí s vianočnou tematikou.

 

—————————————————————————-


Dňa 21.11.2018 nás poteší HUDOBNÝ KONCERT.

——————————————————————–

Dňa 6.11.2018 bude v MŠ bábková rozprávka Princ Bajaja.

—————————————————————————-

V dňoch 29.10.- v pondelok a 31.10. – v stredu bude v MŠ prevádzka obmedzená.

Dňa  2.11.2018 – v piatok bude naša MŠ ZATVORENÁ!!!

—————————————————————————————

 

                                                                   

   18.10. 2018  poteší  doobeda deti   Bublinová show.

 

 

———————————————————————————————–

Od 3.10. 2018 do 24.10. 2018 bude prebiehať plavecký kurz pre prihlásených predškolákov.

 

  ———————————————————————————-

 

2.10. 2018  o 15.00 hod. sa konajú jesenné dielničky. Srdečne pozývame rodičov so svojimi deťmi.

 

———————————————————————————-

 

       24. septembra bude pre deti predstavenie   Slncový kôň.

                     ——————————————————————

                        12. septembra nás navštívi bábkové divadielko Stražanovcov.

 

                            ————————————————————————-

 

 

 Plenárna schôdza RZ a triedne rodičovské združenia sa uskutočnia dňa 18.9. 2018 – v utorok o 16,00  hod. Srdečne vítame všetkých rodičov.

 

           ———————————————————-

             Školský rok 2018/ 2019 sa začína 3.9.2018 – v pondelok.

 


 

 

Poplatok ,,školné“ sa zvyšuje na 23,40 €. Za deti, ktoré sú posledný rok pred vstupom do ZŠ, sa poplatok            NEUHRÁDZA!!!

                                                                                                        —————————————

 

  Ďakujeme všetkým rodičom za celoročnú spoluprácu a pomoc, prajeme Vám        krásne prázdniny, veľa oddychu a tešíme sa na Vás aj Vaše detičky v novom     školskom roku.          

———————————————————————————–

 

 

 

Naša MŠ bude počas letných prázdnin ZATVORENÁ od 2.júla do 27.júla 2018

Od 30.júla do 24.augusta 2018 bude v našej MŠ PREVÁDZKA pre všetky deti z materských škôl v Rači

 

———————————————————————————————————————————————————————————-


1.6.  MDD- program pre deti na školskom dvore

——————————————————————————————————————————-


30.5. Športové dopoludnie- deti si zacvičia na dvore MŠ od 9.30

                                                       ———————————————————————————————————————

Žiadosti do materskej školy na rok 2018/2019 zbierame v dňoch 23.4. – 27.4.2018

Žiadosť stiahnuť TU!

—————————————————————————————————————————————-

Dňa 19.3.2018 – v pondelok – nás navštívi divadlo Na hojdačke s rozprávkou Trpaslík

—————————————————————————————————————————————-

Dňa 13.3.2018 – v utorok – si deti pozrú divadelnú rozprávku

„Príhody psíka Huga“

—————————————————————————————————————————————-

Od 5.3. do 9.3.2018 bude počas jarných prázdnin naša MŠ mimo prevádzky.

—————————————————————————————————————————————-

Dňa 2.marca 2018 – piatok – bude v našej MŠ Sférické divadlo.

—————————————————————————————————————————————-

V dňoch 22.,27. a 28. februára pani psychologička z CPPPaP zrealizuje test školskej zrelosti s deťmi, ktorých rodičia súhlasili s testovaním.

—————————————————————————————————————————————-

Vo februári predškoláci navštívia ZŠ Tbiliskú a ZŠ De La Salle.

—————————————————————————————————————————————-

V dňoch 14. 15. a 16. februára bude v E triede prebiehať školenie učiteľov. Deti budú rozdelené do ostatných tried.

—————————————————————————————————————————————-

Dňa 14.2.2018 – v stredu – nás navštívi kúzelník Ivan.

—————————————————————————————————————————————